donderdag 5 oktober 2017

Aftellen naar 10 oktober

De zenuwen staan strak gespannen.... we tellen allemaal af naar 10 oktober.
Samen sporten, spelen en ons amuseren. We kijken er allemaal naar uit. De kamerindeling is gemaakt, de juffen en de meesters hebben de praktische afspraken met ons overlopen!
Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind!

Nog een paar nachtjes slapen en we zijn weer weg.

1 opmerking:

Kriebelbeestjes

Na een week samen spelen, ravotten en slapen, is het aangeraden om het hoofd van uw zoon of dochter na te kijken op hoofdluis. Gelieve dit d...